=> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 

ประกาศฯ

Additional information