โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 10 บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 75,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 10 บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 75,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.แบบสรุปราคากลาง

Additional information