โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็กไปถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 186,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็กไปถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 186,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.แบบสรุปราคากลาง

Additional information