โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 186,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 186,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.แบบสรุปราคากลาง

Additional information