>>ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ==> ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกุดโคลน  ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ผู้ชนะการเสนอราคา   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  

Additional information