==> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองตะครอง หมู่ที่ 5 บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,060 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองตะครอง หมู่ที่ 5 บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,060 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองตะครอง หมู่ที่ 5 ฯ

Additional information