==> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองรักษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองรักษ์ ตำบลห้วยสำราญ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,640 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองรักษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองรักษ์ ตำบลห้วยสำราญ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,640 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองรักษ์ หมู่ที่ 4 ฯ

Additional information