==> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.201.014 สายบ้านกุดโคลน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.201.014 สายบ้านกุดโคลน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียด ==> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.201.014 สายบ้านกุดโคลน หมู่ที่ 3 ฯ

Additional information