ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโคลน หมู่ที่ 3 – ถนนสายห้วยสำราญ – ลำดวน หมู่ที่ 3 บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโคลน หมู่ที่ 3 – ถนนสายห้วยสำราญ – ลำดวน หมู่ที่ 3 บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ===> ประกาศ อบต.ห้วยสำราญ

Additional information