Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

274450
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
112
171
1659
271169
4341
7624
274450

Your IP: 18.207.134.98
Server Time: 2019-10-20 14:20:27
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 430
รายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ การยื่นกู้สำหรับคนพิการ 331
เกล็ดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 660
9 ผัก สมุนไพร มหัศจรรย์ รักษาได้หลากโรค 562
โรคมือเท้าปากเปื่อย 767
เผย 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ ที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 931
โรคกระเพาะอาหาร และ โรคกรดไหลย้อน ความเหมือนที่แตกต่าง 748
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 3607
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 733
การต่อบัตรประจำตัวคนพิการ 2312
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 527
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 723
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ 567
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 13466
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 576

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2