Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

233554
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
329
438
1378
232176
2923
10944
233554

Your IP: 54.152.38.154
Server Time: 2019-06-20 23:38:08
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 373
รายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ การยื่นกู้สำหรับคนพิการ 276
เกล็ดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 596
9 ผัก สมุนไพร มหัศจรรย์ รักษาได้หลากโรค 498
โรคมือเท้าปากเปื่อย 679
เผย 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ ที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 841
โรคกระเพาะอาหาร และ โรคกรดไหลย้อน ความเหมือนที่แตกต่าง 698
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 3442
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 680
การต่อบัตรประจำตัวคนพิการ 2111
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 477
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 661
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ 516
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 492
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 11138
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 521

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2