Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

359264
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
35
228
1264
356077
700
5508
359264

Your IP: 35.175.133.127
Server Time: 2020-07-04 04:32:51
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 540
รายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ การยื่นกู้สำหรับคนพิการ 429
เกล็ดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 772
9 ผัก สมุนไพร มหัศจรรย์ รักษาได้หลากโรค 700
โรคมือเท้าปากเปื่อย 876
เผย 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ ที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 1109
โรคกระเพาะอาหาร และ โรคกรดไหลย้อน ความเหมือนที่แตกต่าง 837
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 4312
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 841
การต่อบัตรประจำตัวคนพิการ 3324
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 620
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 813
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ 649
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 640
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 15755
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 675

gov-banner 4

gov-banner 2