Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

137034
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
178
244
635
134674
5576
6273
137034

Your IP: 54.196.73.22
Server Time: 2018-08-21 13:24:53
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.01 และ ดร.02 30
รายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ การยื่นกู้สำหรับคนพิการ 135
เกล็ดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 308
9 ผัก สมุนไพร มหัศจรรย์ รักษาได้หลากโรค 240
โรคมือเท้าปากเปื่อย 430
เผย 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ ที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 461
โรคกระเพาะอาหาร และ โรคกรดไหลย้อน ความเหมือนที่แตกต่าง 293
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 2452
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 274
การต่อบัตรประจำตัวคนพิการ 1471
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 243
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 249
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ 257
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 197
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 4422
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 213

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2