Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

216877
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
166
204
1750
212618
5893
8760
216877

Your IP: 3.88.161.108
Server Time: 2019-04-20 16:36:19
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.01 และ ดร.02 340
รายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ การยื่นกู้สำหรับคนพิการ 255
เกล็ดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 569
9 ผัก สมุนไพร มหัศจรรย์ รักษาได้หลากโรค 464
โรคมือเท้าปากเปื่อย 644
เผย 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ ที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 805
โรคกระเพาะอาหาร และ โรคกรดไหลย้อน ความเหมือนที่แตกต่าง 675
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 3368
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 659
การต่อบัตรประจำตัวคนพิการ 2029
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 456
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 631
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ 491
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 462
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 10533
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 502

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2