Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

303670
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
206
242
2039
299146
6103
9969
303670

Your IP: 35.175.201.14
Server Time: 2020-01-18 22:31:07
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 461
รายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ การยื่นกู้สำหรับคนพิการ 362
เกล็ดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 696
9 ผัก สมุนไพร มหัศจรรย์ รักษาได้หลากโรค 606
โรคมือเท้าปากเปื่อย 806
เผย 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ ที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 999
โรคกระเพาะอาหาร และ โรคกรดไหลย้อน ความเหมือนที่แตกต่าง 774
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 3710
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 768
การต่อบัตรประจำตัวคนพิการ 2583
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 557
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 754
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ 593
แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 571
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 14477
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 610

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2