Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

274500
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
162
171
1709
271169
4391
7624
274500

Your IP: 18.207.134.98
Server Time: 2019-10-20 14:59:49

กองช่าง

 

                                                                  
                                   กองชาง62

     

กองช่าง

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลงานบำรุงซ่อมแซมการสาธารณูปโภค และจัดทำทะเบียน ผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบการเขียนแบบก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยานพาหนะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย คือ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ๔ งาน

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
 • งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
 • งานข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานควบคุมการก่อสร้างและควบคุมถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานออื่น
 • งานควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานธุรการและจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานออกแบบควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสถาปัตยกรรม ตกแต่งสถานที่และมัณฑนศิลป์
 • งานออกแบบเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลน อาคารสะพาน และสิ่งก่อสร้าง
 • งานเขียนแผนที่ต่างๆ ประเมินราคา
 • งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม
 • งานทดลองคุณภาพวัสดุ
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย
 • งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสำรวจและแผนที่
 • งานวางแผนพัฒนาผังเมือง
 • งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูผังเมือง
 • งานด้านสุนทรีศาสตร์
 • งานควบคุมทางผังเมือง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานประสานสาธารณูปโภค
 • งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
 • งานระบายน้ำ
 • งานจัดตกแต่งสถานที่
 • งานไฟฟ้า ถนน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2