Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

122369
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
233
389
622
120132
4409
6365
122369

Your IP: 54.81.158.195
Server Time: 2018-06-18 22:59:40

ส่วนการศึกษา

  5
นางสุวิมล  ไชยสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา

 

 19       20       21        22       23
นางดวงกมล  กระแสโสม       นางธัญลักษณ์ หอมขจร        นางสาวจันทร์สุดา เย็นมั่น      นางนิจวรีย์  เขียวสดใส      นางวรรณา  ทะเวชรัมย์
       ครูผู้ดูแลเด็ก                      ครูผู้ดูแลเด็ก                   ครูผู้ดูแลเด็ก                    ครูผู้ดูแลเด็ก                     ครูผู้ดูแลเด็ก 
  ศพด.วัดห้วยสำราญ               ศพด.วัดกุดโคลน         อนุบาล 3 ขวบ ร.ร.ตาเป้า    ศพด.อบต.ห้วยสำราญ ม.2  ศพด.อบต.ห้วยสำราญ ม.12 


   29            30        32       37     33
น.ส.เบญจมีนทร์ พะเนตรรัมย์   นางภัทราลักษณ์ ทะยานรัมย์   นางอรวรรณ  นะวันรัมย์     นางเบียน  พิรานรัมย์   นางสาวปนัดดา  วาทิรอยรัมย์
        ครูผู้ดูแลเด็ก                        ครูผู้ดูแลเด็ก                    ครูผู้ดูแลเด็ก                     ผู้ดูแลเด็ก                       ผู้ดูแลเด็ก 
    ศพด.วัดห้วยสำราญ               ศพด.วัดกุดโคลน        ศพด.อบต.ห้วยสำราญ ม.12     ศพด.วัดห้วยสำราญ       ศพด.วัดห้วยสำราญ 

 

 41          34         31        35       36
นางสาวจินตรา  แย้มงาม      นางสาวสุการดา บอนขุนทด    นางอินทิรา  ซ่อนกลิ่น          นางอำพล  ทะลายรัมย์      นางสาวสิริภรณ์ สีสะอาด
      ผู้ดูแลเด็ก                          ผู้ดูแลเด็ก                         ผู้ดูแลเด็ก                         ผู้ดูแลเด็ก                       ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดห้วยสำราญ              ศพด.วัดกุดโคลน           ศพด.อบต.ห้วยสำราญ ม.2   ศพด.อบต.ห้วยสำราญ ม.2   ศพด.อบต.ห้วยสำราญ ม.12 
 

   40                38              39
  นางสาวนิตยา  อุ่มพิมาย           นางสาวพรรณภา  ทะเนตรรัมย์          นางสาวมาลินี  เพื่อนรัมย์
           ผู้ดูแลเด็ก                        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 พนักงานจ้างทั่วไป
 ศดพ.อบต.ห้วยสำราญ ม.12 

   

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2