จ่ายขาดเงินสะสม

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาด) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดประกอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     >ประกาศ<
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>ประกาศ<<
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564)>>ประกาศ<<