จ่ายขาดเงินสะสม

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาด) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดประกอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม