จ่ายขาดเงินสะสม

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาด) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดประกอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     >ประกาศ<