Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

274459
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
121
171
1668
271169
4350
7624
274459

Your IP: 18.207.134.98
Server Time: 2019-10-20 14:21:53

งานนโยบายและแผน

 

 

แผนพฒนาทองถน 61 65

 

  1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น....รายละเอียด
  2. คำนำ....รายละเอียด
  3. สารบัญ...รายละเอียด
  4. ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน...รายละเอียด
  5. ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...รายละเอียด
  6. ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ...รายละเอีย
      แบบ ผ.02  โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565).....รายละเอียด  
       แบบ ผ.02 ต่อ 1 รายละเอียด แบบ ผ.02 ต่อ 2   รายละเอียด
       แบบ ผ.02/1โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบ ผ.02/1...รายละเอียด  
     แบบ ผ.02 โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์รประชาชน..
.
รายละเอียด    
 7. ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล ...รายละเอียด

   

                                               

                                                                            

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2