Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

313931
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
137
1137
1559
309940
6582
9782
313931

Your IP: 3.94.202.172
Server Time: 2020-02-18 06:08:30

งานนโยบายและแผน

 

 แผนพฒนาทองถน 61 65            

1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น....รายละเอียด
2. คำนำ....รายละเอียด
3. สารบัญ...รายละเอียด
4. ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน...รายละเอียด
5. ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...รายละเอียด
6. ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ...รายละเอีย
 แบบ ผ.02  โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565).....รายละเอียด  
 แบบ ผ.02 ต่อ 1 รายละเอียด แบบ ผ.02 ต่อ 2   รายละเอียด
 แบบ ผ.02/1โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบ ผ.02/1...รายละเอียด  
 แบบ ผ.02 โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์รประชาชน..
.
รายละเอียด    
7. ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล ...รายละเอียด

                  

  Untitled

1.คำนำ  >>> รายละเอียด PDF

2.สารบัญ >>>รายละเอียด

3.ส่วนที่ 1>>> รายละเอียด
4.ส่วนที่ 2
          แบบ  ผด. 1 >>> รายละเอียด

          แบบ  ผด. 2 >>> รายละเอียด

          แบบ  ผด.2 (ต่อ 1) > รายละเอียด

          แบบ  ผด.2 (ต่อ 2) > รายละเอียด

 

5.ภาคนวก 
     ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563>>รายละเอียด

 


  

 

 

 

  

 

                   

                                                               

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2