ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

1

กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 1 บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ขายทั้งในและนอกประเทศ 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางปราณี  เจริญศิริ  เบอร์โทรศัพท์ 0810752451


2

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ขายทั้งปลีกและส่ง 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายศิริ  รสหอม  เบอร์โทรศัพท์ 0862462856


1043295

3.สินค้าจักรสาน สามารถติดต่อได้ที่ อบต.ห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร 044-666124-5

 

อบรมการเลยงไสเดอน 9-8-2564 ๒๑๐๘๑๗

4.ปุ๋ยไส้เดือน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสำราญ สามารถติดต่อได้ที่ อบต.ห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร 044-666124-5