Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

544161
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
119
615
3507
535154
18417
19086
544161

Your IP: 3.80.5.103
Server Time: 2021-06-25 01:34:14

facebook

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารงานคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

การใช้จ่ายเงินเดือนประจำปี
                รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี>> รายละเอียด

             รายงานการควบคุมการใช้จ่ายเงินประจำปีรอบเดือน>> รายละเอียด
             รายงานผลการใช้จ่ายแบบประจำปี>> รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างหรือการขนส่งรายงานข่าวแจ้ง
    จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาจ้างประจำปี 2563 
              รายงานการจัดจ้างจัดหาจ้าง (ผด. 2) >> รายละเอียดรายการ
              หนังสือพิมพ์จัดซื้อจัดจ้าง

                 ประกาศรายละเอียด
ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาจ้าง
        >>> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
          >>>
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการอบรมและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)
คู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารายเดือนแบบสขร. 1  >>รายละเอียด

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร. 1) เดือน 

              ตุลาคม 2562 >>>รายละเอียด 
                พฤศจิกายน 2562 >>>รายละเอียด
                ธันวาคม 2562 >>>รายละเอียด                
                มกราคม 2563 >>>
รายละเอียด
                กุมภาพันธ์ 2563 >>>ายละเอียด
                มีนาคม 2563 >>>รายละเอียด
                เมษายน 2563 >>>รายละเอียด
                พฤษภาคม 2563 >>>ายละเอียด               
                มิถุนายน 2563 >>>
รายละเอียด
                กรกฎาคม 2563 >>>รายละเอียด   

 

การบริหารงานคลัง  ประจำปีงบประมาณ 2564 

         แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)>>รายละเอียด<<
         แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี >>รายละเอียด<<
         รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563>>รายละเอียด<<
         รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)>รายละเอียด<
        ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2
(เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1 )
                  
ประจำเดีอน ตุลาคม >> รายละเอียด 
               ประจำเดือน พฤศจิกายน >> รายละเอียด
               ประจำเดือน ธันวาคม >> รายละเอียด 
               ประจำเดือน มกราคม >> รายละเอียด
               ประจำเดือน กุมภาพันธ์ >> รายละเอียด
               ประจำเดือน มีนาคม >> รายละเอียด
               ประจำเดือน เมษายน >>รายละเอียด
               ประจำเดือน พฤษภาคม>>รายละเอียด

 

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 
       =>สำนักปลัด>รายละเอียด
       =>กองคลัง>รายละเอียด
       =>กองช่าง>รายละเอียด
       =>กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม>รายละเอียด
       =>กองสวัสดิการสังคม >รายละเอียด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
         
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 >>รายละเอียด<<banner


papp

Banner

gov-banner 4

gov-banner 2