Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

350470
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
55
1113
1168
346245
10745
11184
350470

Your IP: 34.204.176.125
Server Time: 2020-05-25 02:27:35

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ตัวอย่างโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

1.CPR-2.doc
2.กิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ.doc
3.คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศ้รา.doc
4.ส่งเสริมการออกกำลงกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง.doc
5.โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขบ้า ปีงบประมาณ 2563.doc
6.โครงการเปิดพื้นที่สร้างสัรรคพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ.doc
7.โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน.doc
8.โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่ จม.doc
9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุข และ อย.น้อยในโรงเรียน.doc
10.โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ขับขี่มีวินัย ใส่หมวกกันน๊อค ล๊อกอุบัติเหุต.doc
11.โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลห้วยสำราญ.doc
12.โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการติดตามสารเสพติด
แก่เยาวชนและผู้ปกครอง.doc
13.โครงการลดปัจจยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะ.doc
14.ศพด. กีฬา.doc
15.โครงการ NCD_กลุ่มระยะป่วย.docx
16.โครงการ NCD_ระยะก่อนป่วย.docx
17.โครงการคนพิการ.doc
18.โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสมวัยและการบริโภคอย่างฉลาดในโรงเรียน.docgov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2