Get Adobe Flash player

ปลัด อบต.

PLa1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1645383
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
464
1016
1480
1622312
76046
89521
1645383

Your IP: 3.235.195.196
Server Time: 2023-01-30 11:23:50

facebook

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 Tobacco-Product-Control-Law

กฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับในวันที่ 5 กรกฎาคม ปีนี้ เป็นการรวมกฎหมาย 2 ฉบับเข้าด้วยกัน นั่นคือ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของ ผู้ไม่สูบบุหรี่ และให้ชื่อว่า พระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
สำหรับชาวโรงแรมและภัตตาคารก็คงต้องติดตามว่า รายละเอียดที่จะต้องออกตามมาภายหลังจะมีอะไรเพิ่มเติมจากที่บังคับใช้ในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้มีข้อสรุปที่ปรากฏชัดเจนแล้ว ดังนี้ คือ

  1. ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หากสงสัยต้องขอดูเอกสารทางราชการที่มีการแสดงอายุ
  2. ห้ามคนอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
   ทั้งสองข้อมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ
  3. การนำชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่น (เช่น แก้วน้ำ ไฟแช็ค ที่เขี่ยบุหรี่ ร่มฯ) มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
  4. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือโฆษณา หรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย ตามข้อ 3. มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
  5. ผู้ใดผลิต (โรงงานยาสูบ) หรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายบุหรี่ที่มีขนาดบรรจุน้อยกว่า 20 มวน มีโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
  6. ผู้ใดแบ่งขายบุหรี่ (ต้องขายเป็นซองเท่านั้น) มีโทษปรับ
   ไม่เกินสี่หมื่นบาท
  7. สถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ยังคงใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 จนกว่าจะมีประกาศใหม่ (หลัง 5 ก.ค. ปีนี้)
  8. เมื่อมีประกาศสถานที่ห้ามสูบบุหรี่แล้ว เจ้าของสถานที่ต้องมีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจน และต้องไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
  9. เจ้าของสถานที่ต้องประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าเป็นสถานที่
   ห้ามสูบบุหรี่ และต้องควบคุม ห้ามปรามมิให้มีการสูบบุหรี่
   ในเขตปลอดบุหรี่ ถ้าไม่ทำมีโทษปรับไม่เกินสามพันบาท แต่ถ้าทำตามสมควรแล้วไม่มีโทษ (เช่น เตือนแล้วยังมีผู้ละเมิด)
  10. ผู้ใดสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท


มุมผู้สูงอายุ