Get Adobe Flash player

ปลัด อบต.

PLa1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1645339
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
420
1016
1436
1622312
76002
89521
1645339

Your IP: 3.235.195.196
Server Time: 2023-01-30 10:45:56

facebook

สำนักปลัด

 

plud

 

  

1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

     1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
           - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
           - งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง
           - งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลประวัติ
           -  งานระบบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
     1.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
           - งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
           - งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
           - งานงบประมาณ
           - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
           - งานตรวจติดตามและประเมินผลแผน
    1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
           - งานจราจร
           - งานแผนป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย
    1.4 งานบริหารทั่วไป
           - งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล
           - งานนิติกร
           - งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
           - งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
           - งานเลือกตั้ง
           - งานประชาสัมพันธ์
           - งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนนำทางวิชาการ
           - งานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  สำนัก หรือราชการส่วนใดในองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการเฉพาะ
           - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
   1.5 งานบริหารสาธารณสุข
          - งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติตต่อและโรคไม่ติดต่อ
          - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
          - งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
          - งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย
          - งานรณรงค์และฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
   1.6 งานส่งเสริมการเกษตร
          - งานส่งเสริมการเกษตร
          - งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

 

                                   


          
                               

มุมผู้สูงอายุ