Get Adobe Flash player

ปลัด อบต.

PLa1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1109854
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
107
2447
11121
1080571
42575
105612
1109854

Your IP: 3.229.117.123
Server Time: 2022-08-19 01:11:55

facebook

กองสวัสดิการสังคม

                         กองสวสดการสงคม2

 กองสวัสดิการสังคม
     1.1 งานพัฒนาชุมชน
           - งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม  และด้านสังคมสงเคราะห์
           - งานพัฒนาชุมชน
           - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
           - งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
           - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
    1.2 งานสังคมสงเคราะห์

          - งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
          - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการ
          - งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ
    1.3 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
         - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย
         - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

มุมผู้สูงอายุ