Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

216869
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
158
204
1742
212618
5885
8760
216869

Your IP: 3.88.161.108
Server Time: 2019-04-20 16:10:26

คู่มือสำหรับประชาชน

 1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 2. ปกคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 3. คำนำ
 4. การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 5. การโษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 6. การรับชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน
 7. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 8. การรับชำระภาษีป้าย
 9. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
 10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 11. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 12. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 13. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 14. การซ่อมแซมไฟฟ้สาธารณะ
 15. การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 16. การขอรับการซ่อมแซมถนน
 17. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2