ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโคกตะมูงไปถนนสายห้วยราช - สตึก หมู่ที่ 10 บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโคกตะมูงไปถนนสายห้วยราช - สตึก หมู่ที่ 10 บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,540 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สายทาง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ===> ประกาศ อบต.ห้วยสำราญ

Additional information