=> รายงานผลโครงการขุดลอกคลองตะครอง หมู่ที่ 5 บ้านตะครอง หมู่ที่ 12 บ้านครองสุข หมู่ที่13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,823.76 ลูกบาศก์เมตร

รายงานผลโครงการขุดลอกคลองตะครอง หมู่ที่ 5 บ้านตะครอง หมู่ที่ 12 บ้านครองสุข หมู่ที่13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,823.76 ลูกบาศก์เมตร

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ => รายงานผลโครงการขุดลอกคลองตะครอง หมู่ที่ 5 ฯ

 

 

 

 

 

 

Additional information