Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

391853
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
268
249
2254
387662
7033
9442
391853

Your IP: 54.236.35.159
Server Time: 2020-10-25 23:18:02

facebook

การต่อบัตรประจำตัวคนพิการ

เอกสารสำหรับการจดทะเบียนคนพิการรายใหม่/ต่ออายุบัตรคนพิการ
เอกสารประกอบด้วย
๑.เอกสารของคนพิการ
   ๑.๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๑.๓ ใบรับรองความพิการ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
   ๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (กรณีไม่ได้ไปเอง) จำนวน ๒ ใบ
   ๑.๕ กรณีต่ออายุบัตรให้นำสมุดประจำตัวคนพิการเล่มเก่าด้วย 

๒. เอกสารของผู้ดูแล
   ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ

๓.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
๔.สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
๕.แบบบันทึกการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

 

แบบฟอร์ม ๑.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 

             ๒.หนังสือรับรองการเป็นผ้ดูแลคนพิการ 

             ๓.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจทำบัตรคนพิการแทน)หมายเหตุ: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.บุรีรัมย์) ชั้น ๑

banner


Banner

gov-banner 4

gov-banner 2