Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

350484
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
69
1113
1182
346245
10759
11184
350484

Your IP: 34.204.176.125
Server Time: 2020-05-25 02:51:51

การต่อบัตรประจำตัวคนพิการ

เอกสารสำหรับการจดทะเบียนคนพิการรายใหม่/ต่ออายุบัตรคนพิการ
เอกสารประกอบด้วย
๑.เอกสารของคนพิการ
   ๑.๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๑.๓ ใบรับรองความพิการ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
   ๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (กรณีไม่ได้ไปเอง) จำนวน ๒ ใบ
   ๑.๕ กรณีต่ออายุบัตรให้นำสมุดประจำตัวคนพิการเล่มเก่าด้วย 

๒. เอกสารของผู้ดูแล
   ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ

๓.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
๔.สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
๕.แบบบันทึกการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

หมายเหตุ: สถานที่ งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.บุรีรัมย์) ห้อง ๑๐๑ ติดห้องฉุกเฉิน รพ.บุรีรัมย์ 

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2